Ugovor za gradnju stambeno-poslovne zgrade STAR-S 2

Ugovor za gradnju stambeno-poslovne zgrade STAR-S 2

Dana 31.01.2022. god. potpisali smo još jedan ugovor u nizu. Ovaj puta sa našim znanim investitorom, STAR-S d.o.o. Tešanj, za gradnju stambeno-poslovne zgrade STAR-S 2, u ulici braće Pobrića.

Ovih dana završavamo radove na objektu STAR-S 1, te nam novi ugovor pričinjava posebno zadovoljstvo, zbog nastavka dosadašnje saradnje.

Objekat STAR-S 2, predstavlja modernu stambeno-poslovnu zgradu, projektovanu na preko 7.200 m2 bruto površine. Projektom su predviđena dva nivoa podzenih garaža, sa više od 40 parking mjesta, poslovni prostor od 750 m2, sa vlastitim parking prostorom, te 41 stambena jedinica.

Vrijednost ugovora iznosi dva miliona KM. Rok za završetak ugovora trinaest mjesci.

Vaš siguran izbor – Inter d.o.o. Tešanj.