IZGRADNJA OBJEKATA

Preduzeće Inter d.o.o. je jedna od vodećih kompanija za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova u regionu.

Vodeći se osnovnim motom, a to je zadovoljstvo naših klijenata, u mogućnosti smo izgraditi sve vrste građevinskih objekata, fazno ili po sistemu „ključ u ruke“.

Firma je opremljena najsavremenijom mehanizacijom i stručnim visokoobrazovanim kadrom što omogućava uspješnu realizaciju najrazličitijih građevinskih zahvata u oblasti visokogradnje, niskogradnje te izgradnje hidrotehničkih građevina i sistema. Iza sebe imamo niz izgrađenih objekata širom zemlje i regiona kao što su: - stambeni objekti - stambeno-poslovni objekti - industrijski objekti - objekti infrastrukture - vanjsko uređenje - hidrotehnički objekti (rezervoari za vodu, uređaj za tretman vode, regulacije vodotoka i slično).

Sarađujemo sa brojnim domaćim i inostranim dobavljačima materijala i opreme, kao i provjerenim i kvalitetnim kooperantima pri izvođenju specijalizovanih građevinskih radova.

Osnovne vrijednosti kompanije su izvođenje radova u skladu sa preuzetim rokovima i dogovorenim kvalitetom, te kontinuirana komunikacija sa naručiocem projekta.