“Kvalitet i uslužnost, poštovati ugovoreno, uraditi kvalitetno već prvi put tako da kvalitet naših roba, proizvoda i usluga u potpunosti ispuni potrebe i očekivanja kupaca, dugoročno, stabilno i pozitivno poslovanje, uspješnu marketinšku obradu tržišta, uvođenje novih djelatnosti, širenje poslovanja na nova tržišta, zadovoljenje interesa kupaca, vlasnika i uposlenika“ najvažniji su kriteriji kvalitete, a to postižemo:

Opšti ciljevi:
Postizanjem punog zadovoljstva kupaca naših roba, radova i usluga uz održavanje pozitivnog mišljenja javnosti o „INTER“ d.o.o. Matuzići-Doboj Jug,
Sviješću uposlenika da opstanak, razvoj i profitabilnost „INTER“ d.o.o. Matuzići-Doboj Jug zavisi od pojedinačnog doprinosa svih uposlenika,
Kontinuiranim poboljšanjem nivoa znanja, stručne osposobljenosti i kompetentnosti uposlenika,
Stalnim ulaganjem u nova sredstva i opremu,
Provođenjem poslovnih aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima, standardima ISO 9001:2008 i pozitivnom poslovnom praksom,
Stalnim poboljšanjem sistema upravljanja kvalitetom,
Planiranjem, rukovođenjem, mjerenjem i analiziranjem efektivnosti svih ključnih aktivnosti kako bi kvaliteta naših roba, proizvoda i usluga bila pravilo, a ne slučajnost,
Brižljivim izborom kvalitetnih renomiranih dobavljača i uspostavom međusobnog partnerskog odnosa sa dobavljačima i društvenom zajednicom u kojoj djelujemo
Realizacijom postavljenih godišnjih planova i ciljeva.

Poštujući navedeno, naša opredijeljenost usmjerena je na naše kupce, a to postižemo trajno iznalazeći različite mogućnosti poboljšanja i efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom kroz preispitivanje Ciljeva kvalitete te ocjene primjerenosti Politike kvalitete u odnosu na sve istančanije i zahtjevnije zahtjeve naših kupaca.