PROJEKTOVANJE

Projektni biro firme Inter d.o.o. Tešanj pruža usluge izrade kompletne projektne dokumentacije svih vrsta građevinskih objekata (stambeni objekti, poslovni objekti, industrijski objekti, infrastrukturni objekti i slično). Zahvaljujući stručnom kadru u mogućnosti smo izraditi sve vrste idejnih i glavnih projekata, projekata izvedenog stanja te projekata za legalizaciju građevinskih objekata

Projektni biro opremljen je najsavremenijom hardverskom i softverskom opremom koja omogućava 3D vizualizaciju i animaciju enterijera i eksterijera budućih objekata.