HISTORIJA FIRME

Društvo ``Inter`` d.o.o. Tešanj osnovano je 1990. godine kao “Inter” Matuzići Doboj jug, a početkom maja 1992. godine prekinulo je obavljanje poslovnih aktivnosti zbog ratnih dejstava. Ponovni početak obavljanja djelatnosti društvo je započelo 1994. godine organizovano kao DJL (Društvo jednog lica).

U godinama koje su slijedile zakonska regulativa je nalagala promjenu oblika organizovanja, te je stoga društvo 2000. godine preregistrovano u “Inter”d.o.o.Matuzići Doboj jug. Pod nazivom “Inter” d.o.o.Tešanj društvo posluje od 25.09.2012. godine jer je izvršilo promjenu naziva i sjedišta društva.

Vlasnik društva je Muharem Ahmić sa udjelom 100% u vlasništvu,a direktor društva je Dino Ahmić. Osnovna djelatnost društva je građevinarstvo - visokogradnja. Pored visokogradnje društvo obavlja i druge prateće djelatnosti u građevinarstvu kao što su: projektovanje i tehničko savjetovanje, proizvodnja, transport i ugradnja svih vrsta betona, proizvodnja, transport i ugradnja ALU i PVC stolarije, veleprodaja i maloprodaja građevinskog materijala, veleprodaja i maloprodaja autodijelova iz putničkog i traktorskog programa,te usluge transporta u zemlji i inostranstvu.

Društvo upošljava 50 stalno zaposlenih radnika raznih struka i zanimanja sa tendencijom stalnog rasta. Struktura zadovoljava potrebe društva tako da danas upošljavamo visokoobrazovan stručni kadar tehničkog smjera,
ekonomskog, pravnog i dr. kao i proizvodne radnike koji su u direktnom procesu proizvodnje. Rukovodeći kadar društva je visokoobrazovan.

U proteklim godinama društo je uspješno izgradilo veliki broj objekata raznih vrsta i namjena na prostoru Bosne i Hercegovine. Izgrađeni objekti su stambenog, poslovnog, proizvodnog i sportskog karaktera. Pored toga izgrađen je veliki broj stanova i poslovnih prostora za tržište, veliki broj objekta infrastrukture (bazeni za vodu, vodovodi, kanalizacija, postrojenja za tretman voda itd) objekata vjerskog karaktera(džamije, crkve itd), objekta humanitarnog karaktera(obnova ratom porušenih kuća)te niz drugih objekata.

Društvo je opremljeno sa svom potrebnom opremom i mehanizacijom za izvođenje radova. Posjedujemo vlastitu betonaru za proizvodnju svih vrsta betona. Pored betonare posjedujemo i vlastiti pogon za proizvodnju ALU i PVC stolarije, te veliki broj transportnih sredstava raznih vrsta i namjena.

DOKUMENTI NAŠI PROJEKTI