Dozvola za proizvodnju elektične energije

Dozvola za proizvodnju elektične energije

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na redovnoj sjednici izdala Dozvolu za rad za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva INTER d.o.o. Tešanj u proizvodnom objektu solarna fotonaponska elektrana „INTER IN 23-1“, na lokalitetu Tešanjka-Žabljak, općina Usora, predviđene godišnje proizvodnje 24,30 MWh (megavatsati).

Predmetna dozvola za rad podnositelju zahtjeva se izdaje na razdoblje od pet godina, priopćeno je iz FERK-a.

Na sjednici je usvojen zaključak kojim se odobrava provedba postupka prenosa Dozvole za rad za proizvodnju električne energije sa IVEX d.o.o. Usora na ENERGY TRADE d.o.o. Usora.

U postupak javne rasprave upućeni su nacrti dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva: ENERGY TRADE d.o.o. Usora, Fotonaponska elektrana SOLAR-RAMA vlasnika Slavka Žilića, iz Prozora-Rame i GP TOMING d.o.o. Grude. Također, Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE podnositelja zahtjeva Obrt Mirna luka, vlasnika Željka Kozine iz Čapljine, upućen je u postupak javne rasprave.

Donesena su dva rješenja po žalbama na akte koje su donijela JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.