Džamija u Matuzićima u općini Doboj Jug

Džamija u Matuzićima u općini Doboj Jug

Zahvaljujući angažmanu Senaida Zajimovića, direktora Vakufske direkcije BIH obezbijeđen je veći dio sredstava za izgradnju nove džamije u Matuzićima u općini Doboj Jug, saopćeno je na sajtu općine. Više od 500.000 KM biće uloženo u džamiju, a donator sredstava je institucija Bejtu Zekat iz Kuvajta koja djeluje i radi u sastavu Ministarstva vakufa države Kuvajt. […]

Read more
Vodovod Medakovo – Trepče

Vodovod Medakovo – Trepče

Uz prisustvo predstavnika Općine Tešanj, mjesnih zajednica Medakovo i Trepče, te ovlaštenog nadzora, uveden je izvođač radova, firma Inter d.o.o. u posao na projektima vodovoda Medakovo-Trepče. U provedenoj proceduri nabavke (otvoreni postupak) najpovoljniji je bio Inter d.o.o. Doboj Jug sa kojim je potpisan i ugovor. U ovoj fazi je ugovorena izgradnja dva bazena za vodu […]

Read more
  • 1
  • 2