Rekonstrukcija džamije u Raduši.

Rekonstrukcija džamije u Raduši.

U subotu, 05. aprila 2014. godine započeli radovi na rekonsgtrukciji džamije u Raduši.  Izvođač radova je džematlija ovog džemata poduzetnik  Besim Mujaković. Radovi se izvode pod nadzorom Građevinskog odbora na čalu sa predsjednikom hadži Fuadom Šišićem, a prema pribavljenoj urbanističkoj i građevinskoj dozvoli po projektu „Inter“ d.o.o. Matuzići Doboj Jug.  Projektom je predviđena rekonstrukcija ulaza, gasulhane, mokrog čvora  i proširenje mahfila džamije. Planiran završetak radova 31.05.2014.godine.

Još u doba Osmanlija u Raduši su postojala dva mekteba, u mahali Bejtići gdje i danas postoji i u mahali Mešići gdje ga više nema.

Sadašnja džamija je izgrađena i stavljena u funkciju 1985. godine kao mesdžid, a munara je sagrađena 1991. godine čiji je vakif bio Seid Mujčić.

U agresiji na BiH 1992-1995. godine džamija je lakše oštećena.

Džamija je renovirana i današnji izgled dobila 2007/2008. godine.